Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Jarosław Sęp

I. Członkostwo w organizacjach:

1. Polska Akademia Nauk, Komitet Budowy Maszyn

2. Polskie Towarzystwo Tribologiczne (Wiceprezes),

3. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją (Wiceprezes)

4. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza (Członek Zarządu)

5. Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (Współzałożyciel)

II. Komitety redakcyjne czasopism:

1. Tribologia

2. Management and Production Engineering Review

3. Stal, Metale & Nowe Technologie (redaktor naczelny)

III. Najważniejsze projekty badawcze i rozwojowe po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:  

2020-2023 ASSETs+ (Alliance for Strategic Skills addressing Emerging Technologies in Defense) - Członek grupy ininicjatywnej oraz wykonawca

2020   U-20099 Badanie uszczelnień, współpraca z Pratt & Whitney (kierownik)

2020   U-19448 Badania części lotniczej, współpraca z Pratt & Whitney (kierownik)

2020-2021   U-19309 Prace B+R nad opracowaniem konstrukcji i technologii nowego wyrobu, współpraca z WUCH Dębica (kierownik)

2019-2022 MAESTRO Projekt "Manufacturing Education for a Sustainable fourth Industrial Revolution"

2018-2019 European Defence Skills Partnership (EDSP).  Członek grupy roboczej. 

2017-2020 TIPHYS: Social Network based doctoral Education on Industry 4.0. Program Erasmus + Nr projektu: 2017-1-SE01-KA203-034524. Wykonawca. 

2016-2018 ILA-LEAN: Innovative Learning Approaches for Implementation of Lean Thinking to Enhance Office and Knowledge Work Productivity. Program Erasmus +  Numer Projektu 2016-1-PL01-KA203-026293 [000001749]. Wykonawca.

2015-2017 LEAN: Training by doing and training on the go as effective approaches to lean manufacturing. Erasmus + Programme of the European Union 2015-1-IT01-KA202-004749 [CUP G36 G15 000 280 006]. Wykonwca

2009-2013 Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Projekt UDA POKL 04.01.01-00-108/09-00. Kierownik Projektu. 

2014-2017 Testowanie krytycznych elementów silnika lotniczego o podwyższonych właściwościach użytkowych. Projekt DEMONSTRATOR+ WND-DEM-1-557/00. Koordynator trzech zadań; w tym zadania związanego z budową instalacji do badania grafitowych uszczelnień silników lotniczych.  

2013-2016 Opracowanie procesu zrobotyzowanego zatępiania krawędzi elementów o zmiennym kształcie stosowanych w silnikach lotniczych z wykorzystaniem systemu automatycznej adaptacji trajektorii narzędzia. Projekt INNOTECH–K2/IN2/66/182991/NCBR/13. Wykonawca. 

FLEXA (Advanced Flexible Automation Cell - Grant agreement no: 213734). Wykonawca. 

LEMCOTEC (Low Emissions Core Engines Technologies). Projekt realizowany w ramach 7   Programu Ramowego UE.. Wykonawca

NEWAC (New Aero Engine Core Concepts – FP6-030876). Projekt realizowany w ramach 6   Programu Ramowego UE. Wykonawca.

2013-2015 SKINT: Optymalizacja i nadzór procesu obróbki skrawaniem cienkościennych zespołów silników lotniczych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej. Projekt Innotech-K2/IN2/41/182370/NCBR/13. Kierownik Projektu. 

2009-2011 Lean Learning Academies 503633-LLP-1-2009-1-BE-ERASMUS-ECUE. Koordynator z ramienia Politechniki Rzeszowskiej. 

2008-2011 Projekt Rozwojowy OR 00011611. LOT – „Lotniczy Obserwator Terenu”. Członek Komitetu Sterującego.  

2008-2015 Projekt Kluczowy „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”. Projekt POIG.01.01.02-00-015/08-00. Koordynator z ramienia Politechniki Rzeszowskiej Zadania Badawczego nr 15 „Niekonwencjonalne   technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych” 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję